XXIII. setkání pneumologů a VII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

Detail akce

XXIII. setkání pneumologů a VII. setkání pneumologů a pneumochirurgů

pořádá
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320,Praha 2

07.06.2018
Galén - Symposion
Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.