Úvodní strana

Vítáme Vás na stránkách XX. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP, který je pořádán ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester.

Kongres probíhá ve dnech 2. ? 5. října 2013 v Kongresovém centru Praha, 5.května 1640/65, Praha 4

Vážené a milé kolegyně, kolegové!
ceska-richard
V první řadě Vás chci co nejsrdečněji pozvat na výročním sjezdu České internistické společnosti ČLS JEP. Sjezd je každoročně ?vlajkovou lodí? odborné společnosti a ukazuje kam, jak, kudy a s jak silnou posádkou ten který obor směřuje.
Letos je náš sjezd zajímavý i tím, že budeme mít možnost srovnání s Evropou. Paralelně se sjezdem ČIS bude probíhat i Evropský internistický kongres. Kongresy poběží sice zcela nezávisle, na druhé straně nebudeme chtít bránit účastníkům ani jedné strany, aby nahlédli na ?konkurenční? událost a porovnali. I proto se musíme snažit o to, aby letošní kongres ČIS opravdu vynikajícím způsobem reprezentoval českou internu. A hned se nabízí otázka: Je u nás interna jako obor pořád důležitá? Těm, kteří se domnívají, že interna hraje již marginální roli a v zásadě zanikla (nebo zaniká) bych chtěl odprezentovat pár čísel: Nejdříve počty lékařů Interna 3565, Kardiologie 833, Pneumologie 622, Diabetologie+Endokrinologie 437, Gastroenterologie 360, Nefrologie 180, Revmatologie 174. Počty lůžek pak: INT 10 091, PNEU 1382, KAR 1089, GASTRO 159, REV 89, NEFRO 88, DIA 57? Tak nevím. A také si myslím, že léčíme pacienta, člověka a ne orgán nebo nemoc?

Letošní rok je pro naši internu velmi důležitý a troufám si říci, že přelomový i proto, že se stává rokem vzniku Národního programu komplexní interní péče. Možná to někomu připadá jako formální, ale v soutěži s dalšími obory (ale hlavně jejich programy) je třeba se přizpůsobit i těmto trendům. Snad i obecným problémům interny jako oboru ve vztahu k celému zdravotnímu systému, plátcům, organizátorům i řídícím složkám se budeme věnovat i na sjezdu ČIS.
Internu můžeme jistě vidět a vnímat různě jako ambulantní internisté, internisté z fakultních nemocnic nebo z nemocnic regionálních či jako specialisté a superspecialisté oborů dalších. Všichni ale můžeme profitovat z role interny jako oboru širokého, zajímavého, ale především vzdělávacího. A právě zde sehraje dominantní roli výše zmíněná ?vlajková loď? ? náš sjezd. Kde jinde hledat tak široký přehled diagnostiky a terapie v největší šíři. Klasická témata v novém pojetí, novinky v terapii i zcela nové oblasti jako třeba vzácná onemocnění ? ?rare diseases?.

Vážení a milí všichni!!! Přijeďte! Těšíme se na Vás. Za organizátory Vám chci slíbit, že
uděláme pro úspěch sjezdu a Vaší spokojenost opravdu maximum.

Richard Češka

Prezident kongresu a předseda výboru ČIS
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
e-mail: rcesk@lf1.cuni.cz

Předseda organizačního výboru a místopředseda výboru ČIS
prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
e-mail: jwidi@lf1.cuni.cz

Vědecký sekretář
prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.
e-mail: lubos.kotik@ftn.cz

Česká asociace sester
Mgr. Světla Krutská
e-mail: svetla.krutska@vfn.cz