Galén Symposion

Archiv akcí

TECHNOLOGIE V DIABETOLOGII OD HLAVY AŽ K PATĚ
Moderní technologie v léčbě pacientů s diabetem a jejich využití v praxi

Cyklus seminářů

infoDetail akce

XXI. kongres o ateroskleróze

infoDetail akce

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

pořádá
Centrum diabetologie IKEM Praha
pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP a její podiatrické sekce
a pod záštitou České chirurgické společnosti ČLS JEP

infoDetail akce

Den Komplexního kardiovaskulárního centra VFN

Pořádá Komplexní kardiovaskulární centrum VFN

infoDetail akce

Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí

infoDetail akce

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2017

Celostátní konference s mezinárodní účastí
pořádá
Česká obezitologická společnost ČLS JEP
Společná sekce bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP
Ortopedicko-traumatologická a Interní sekce České asociace sester

infoDetail akce

Kongres Ambulantní Diabetologie - Aktuality v diabetologii Poděbrady 2017

infoDetail akce

SPONDYLOARTRITIDY: ČASNÁ DIAGNOSTIKA A KOMPLEXNÍ LÉČBA

pořádá společnost Novartis ve spolupráci s Českou revmatologickou společností ČLS JEP

infoDetail akce

XXIV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

infoDetail akce

40. endokrinologické dny s mezinárodní účastí

pořádá Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou endokrinologickou společností


Termín pro přihlášení abstraktů prodloužen do 09.07.2017.

infoDetail akce

Hrátky s kasuistikami aneb povídání o METABOLICKÉM SYNDROMU

infoDetail akce

Interna Informans 18

18. cyklus seminářů

infoDetail akce

11. sympozium Pracovní skupiny Plicní cirkulace ČKS

infoDetail akce

TECHNOLOGIE V DIABETOLOGII

infoDetail akce

Biologická léčba IBD 2017

10. ročník monotematického sympozia zaměřeného
na pokroky v terapii Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy

infoDetail akce

17. setkání mladých oftalmologů

infoDetail akce

Hrátky s kasuistikami aneb povídání o METABOLICKÉM SYNDROMU

infoDetail akce

CTEPH - včasnou diagnostikou a léčbou k lepší prognóze pacientů

cyklus edukačních seminářů - ZRUŠENO

infoDetail akce

Kasuistiky v interně

infoDetail akce

Šobrův den - XXXI. konference o hyperlipoproteinemiích

infoDetail akce

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

10. ročník tradičního dvoudenního symposia pořádaný ve spolupráci s Diabetickou asociací ČR, z.s. pod odbornou záštitou Diabetologického centra Interní kliniky 2.LF UK a FN v Motole

infoDetail akce

XXII. setkání pneumologů a VI. setkání pneumologů a pneumochirurgů

pořádá
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

infoDetail akce

XI. PragueIntervention 2017

infoDetail akce

Interna Informans 17

17. cyklus seminářů

infoDetail akce

2. Májové setkání ambulantních pneumologů

pořádá
Sekce ambulantních pneumologů ČPFS ČLS JEP

infoDetail akce

BREATHING 2017

COPD and Asthma Hybrid Scientific Conference

Akce je určena výhradně pro pneumology a alergology.

infoDetail akce

PRAGUECHO 2017

XV. pražské mezinárodní setkání o novinkách v echokardiografii

infoDetail akce

Kardiologické aktuality v post-akutní péči

pořádá společnost Novartis ve spolupráci s Gerontologickým centrem v Praze 8 a katedrou MDP IPVZ

infoDetail akce

Derma Akademie

pořádá společnost Novartis ve spolupráci s Českou akademií dermatologie, pod odbornou záštitou prof. MUDr. Jany Hercogové, CSc., MHA, přednostky Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice na Bulovce

Akce je určena výhradně pro dermatology. Kapacita semináře je omezena.

infoDetail akce

53. diabetologické dny Luhačovice

infoDetail akce

XV. SYMPOSIUM ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE: současné klinické trendy

pořádá
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika 1. LF UK a VFN
v Praze a Česká společnost pro hypertenzi, z.s.

infoDetail akce

Zvolte hladší cestu - sympozium společnosti Sanofi

Společenský dům, Luhačovice od 18.30

infoDetail akce

Nové milníky v léčbě diabetu

odborné sympozium společnosti Novo Nordisk

od 17:15 hod.

infoDetail akce

11. Celostátní seminář ČIMS, o.p.s.,

České iniciativy R3i a České společnosti pro aterosklerózu a seminář 2. Interní kliniky
Lékařské fakulty v Plzni (UK Praha) ve spolupráci s Českou lékařskou komorou

infoDetail akce

10. workshop nukleární endokrinologie

infoDetail akce

X. ročník mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty

Umění komunikace - Motivujeme dobře své pacienty?

infoDetail akce

Arytmologie pro praxi: Základy elektrofyziologie a katetrizačních ablací

Pořádá Kardiologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha

infoDetail akce

XII. PragueAngio 2017

Pořádá Česká angiologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci s II. interní klinikou kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK Praha
a Nadačním fondem VFN

infoDetail akce

XIII. endoskopický workshop 2017

infoDetail akce

Fórum odborníků na léčbu psoriázy

Akce je určena výhradně pro dermatology. Kapacita semináře je omezena.

infoDetail akce

XXX. celostátní seminář Prevence ischemické choroby srdeční od dětského věku

pořádá Galén-Symposion, s.r.o.
pod odbornou záštitou Pracovní skupiny Pediatrické kardiologie ČKS
a ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu

infoDetail akce

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas.