Archiv akcí

Aktuality v léčbě diabetu a jeho komplikací

Sympozium u příležitosti uvedení Algoritmu léčby diabetu 2. typu ve formě aplikace pro smartphone
07.12.2021

25. kongres o ateroskleróze

02.12.2021 - 04.12.2021
ONLINE • www.kongrescsat.cz

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

pořádá
Centrum diabetologie IKEM Praha
ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP
a Českou chirurgickou společnosti ČLS JEP
26.11.2021

OBEZITOLOGIE a BARIATRIE 2021

Celostátní konferenci
pořádá
Česká obezitologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci
se Společnou sekcí bariatrické a metabolické chirurgie ČOS a ČCHS ČLS JEP
a s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester.
25.11.2021 - 26.11.2021
Lékařská sekce ONLINE www.ob2021.cz
25.11.2021 - 26.11.2021
Sesterská sekce ONLINE www.OB2021.cz

XIX. intenzivní kurz IBD pro lékaře a zdravotní sestry

Pořádá Pracovní skupina pro IBD ČGS ČLS JEP
25.11.2021 - 26.11.2021
lékařská sekce
O₂ UNIVERSUM • Českomoravská 2345/17, Praha 9
25.11.2021 - 26.11.2021
sesterská sekce
O₂ UNIVERSUM • Českomoravská 2345/17, Praha 9

workshop PODIATRICKÝCH AMBULANCÍ

25.11.2021
ONLINE

Žilní den

pořádá Česká angiologická společnost ČLS JEP a Galén - Symposion s.r.o.
24.11.2021
ONLINE • www.zilniden.cz

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY.
Nové trendy a mezioborová spolupráce II.

26.10.2021
PREZENČNĚ • hotel NH Prague, Mozartova 261/1, Praha 5
26.10.2021

Kongres ambulantní diabetologie
„Aktuality v diabetologii Poděbrady 2021“

21.10.2021 - 23.10.2021
PREZENČNĚ KC Lázeňská kolonáda Poděbrady

44. endokrinologické dny s mezinárodní účastí

pořádá Česká endokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou endokrinologickou společností

14.10.2021 - 16.10.2021
Congress hotel Brno (Voroněž)

TECHNOLOGIE V DIABETOLOGII

07.10.2021 - 09.10.2021
PREZENČNĚ Parkhotel Congress Center Plzeň, U Borského parku 31, Plzeň

XXXVIII. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XXX. KONFERENCE ČESKÉ ASOCIACE PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS ve spolupráci s Českou asociací Srdečního selhání ČKS

30.09.2021 - 02.10.2021
Městské divadlo, Český Krumlov

Zdravá noha…
aneb podiatři nefrologům a nefrologové podiatrům

2. symposium s přednáškami a workshopy z klinické praxe podiatrické / nefrologické / transplantační
25.09.2020
ZRUŠENO ○ Kongresový sál KC IKEM • Vídeňská 1958/9, Praha 4
24.09.2021
Kongresový sál KC IKEM • Vídeňská 1958/9, Praha 4

Biologická léčba IBD 2021

14. ročník monotematického sympozia zaměřeného
na pokroky v terapii Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy
24.09.2021
PREZENČNĚ • hotel NH Prague, Mozartova 261/1, Praha 5
24.09.2021
ONLINEwww.bl-ibd.cz

HotKardiologie 2021 - 4. díl

24.09.2021

Interna Informans 26

26. cyklus seminářů
08.09.2021
PREZENČNĚ
České Budějovice
hotel CLARION CONGRESS, Pražská třída 14
09.09.2021
PREZENČNĚ
Brno
hotel INTERNATIONAL Brno, Husova 200/16
13.09.2021
PREZENČNĚ
Plzeň
hotel VIENNA HOUSE EASY PILSEN, U Prazdroje 6
15.09.2021
PREZENČNĚ
Ostrava
hotel IMPERIAL Ostrava, Tyršova 6
16.09.2021
PREZENČNĚ
Praha
NOVÁ BUDOVA Národního muzea, Vinohradská 1
21.09.2021
PREZENČNĚ
Znojmo
hotel PREMIUM, Pražská 2133/100

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii

10.09.2021 - 11.09.2021
PREZENČNĚ Hotel Bezděz, Lázeňský vrch 216, Staré Splavy

20. setkání mladých oftalmologů

25.06.2021 - 26.06.2021
○ Orea hotel Resort Horal, Špindlerův Mlýn

Letní dny interní medicíny

pořádá Česká internistická společnost ČLS JEP
23.06.2021 - 25.06.2021
PREZENČNĚ Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4• www.ledim.cz
23.06.2021 - 25.06.2021
ON-LINE • www.ledim.cz

ŠOBRŮV DEN - XXXV. konference o hyperlipoproteinemiích

Pořádá GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu
a Centrem preventivní kardiologie 3. interní kliniky VFN v Praze.
16.06.2021
PREZENČNĚ
KONFERENČNÍ CENTRUM CITY Na Strži 1702/65, Praha 4
16.06.2021
ONLINE • www.sobruvden.cz

OBEZITA & COVID

# Pomůže včasná intervence u XXXL pacientů?
15.06.2021
PREZENČNĚ hotel Hilton Prague, Pobřežní 1, Praha
15.06.2021

Prague Intervention XV (HotKardiologie 2021 - 3. díl)

Zúžené karotické tepny – nejčastěji opomíjené téma kardiovaskulární medicíny
11.06.2021

XXVI. setkání pneumologů a X. setkání pneumologů a pneumochirurgů

pořádá
Pneumologická klinika 1. LF UK a Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice
a Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
03.06.2021
PREZENČNĚ Emauzský klášter, Praha 2
03.06.2021
ON-LINE • www.setkanipneumologu.cz

5. Májové setkání ambulantních pneumologů

07.05.2021
ON-LINE • www.majovesetkani.cz

HotKardiologie 2021

23.04.2021
ONLINE ○ www.hotkardiologie.cz

57. diabetologické dny - Luhačovice

14.04.2021 - 17.04.2021
kongres ONLINEwww.DIAdny.cz
16.04.2021
Sekce sester ČDS ○ ONLINEwww.DIAdny.cz

PRAGUECHO 2021

XVIII. pražské mezinárodní setkání o novinkách v echokardiografii
15.04.2021
ONLINE • www.praguecho.eu

34. Šamánkovy Poděbrady a 44. Motolský seminář

Vzhledem k epidemiologické situaci si Vás dovolujeme informovat, že se konference v letošním roce neuskuteční.

Budeme se těšit na setkání s Vámi v příštím roce: 6. - 8. 1. 2022.
08.04.2021 - 10.04.2021
ZRUŠENO ○ Kongresové centrum, Lázeňská kolonáda Poděbrady

XIX. SYMPOSIUM ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE: současné klinické trendy

pořádá Česká společnost pro hypertenzi, z.s.,
pod odbornou záštitou Centra pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze
III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
07.04.2021
ONLINE • www.arterialnihypertenze.cz

Interna Informans 25

30.03.2021
ONLINE
○ Brno ○ www.interna-informans.cz
31.03.2021
ONLINE
○ Praha ○ www.interna-informans.cz

Jarní webinář SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

26.03.2021

XIII. ročník mezioborového sympozia diabetologických týmů se zástupci z řad psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů

19.03.2021
ONLINE • www.psychodny.cz

15. celostátní seminář ČIMS

18.03.2021
ONLINE ○ www.seminarcims.cz

Endoskopie a endoterapie u IBD

Živé přenosy endoterapeutických výkonů u IBD pacientů
z Českých Budějovic • Olomouce • Prahy • Ústí nad Labem
26.02.2021
ONLINE • www.endoIBD.cz

Novinky v hojení ran

webináře České společnosti pro léčbu rány ve spolupráci s Podiatrickou sekcí ČDS ČLS JEP
22.01.2021
ONLINE hojeniran.gsymposion.cz
○ Novinky v diagnostice a léčbě syndromu diabetické nohy
29.01.2021
ONLINE hojeniran.gsymposion.cz
○ Prevence a léčba dekubitů ve světle klinických doporučených postupů
05.02.2021
ONLINE hojeniran.gsymposion.cz
○ Chirurgické rány
12.02.2021
ONLINE hojeniran.gsymposion.cz
○ Ulcus cruris – pracovní postup

HotKardiologie 2021

12.02.2021
ONLINE ○ www.hotkardiologie.cz

REVOLUCE V DIABETOLOGII • 10 nových kódů 10 důvodů se připojit

09.02.2021 - 11.02.2021

Novinky v diabetologii

sympozium pod odbornou garancí Centra diabetologie IKEM, Praha.
29.01.2021
ONLINE • www.novinkyDIA.cz

XVI. PragueAngio 2021

Pořádá Nadační fond VFN
pod odbornou záštitou II. interní kliniky VFN
a České angiologické společnosti ČLS JEP
05.01.2021
ONLINE • www.pragueangio.eu
Galén - Symposion

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.